Tubberödshus

På Tjörn har det utvecklats en unik organisationsmodell som ger de äldre en omsorg på ett mer hemlikt sätt och med högre livskvalitet. Att ta vara på den verksamhetskraft som finns hos var och en, dela och glädjas av varandras relationer och med värme bedriva en god varm äldreomsorg med genuin omtanke. Värdemeningen för verksamheten är: Så länge man är i livet, ska man leva. Så kan man också sammanfatta Relationsmodellen som inspirerats av det danska Lottehemmet.Handbok Tubberödshus

Mer information

Ansvarig Kontaktperson

Lillian X Bohlin
lilian.x.bohlin@tjorn.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel