Urinvägsformuläret

Det normala för patienter med urinvägsproblem på hälsocentralen i Ersboda var tidigare att de fick springa mellan olika avdelningar och mottagningar i flera timmar innan det fick rätt vård. Varken patenter eller personal tyckte att systemet fungerade bra och man initierade därför ett projekt för att lösa problemet. Nya idéer behövdes. Och som så ofta var det enkla också det bästa. Ett frågeformulär togs fram som patienterna idag får fylla i direkt vid ankomst. En sjuksyster går igenom svaren och ansvarig läkare skriver ut rätt medicin utan att ens behöva träffa patienten. I genomsnitt kortades varje besök med två timmar. En stor besparing för alla inblandade. 

Ansvarig Kontaktperson

Birgitta Olofsson
Birgitta.a.Olofsson@vll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel