Default size ml 04102015 544 50

Riskbedömning för födande kvinnor på Förlossningsavdelningen

Projekt: Kvinnokliniken rustar för framtiden 

Satsningen på arbetsmiljöprojektet Väst/Öst genomfördes för att bevara det normala födandet för friska patienter med hög patientsäkerhet utan onödiga interventioner och sprida förlossningskonsten till teamet kring patienten. Intentionen var att skapa en attraktiv arbetsplats med hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö där alla medarbetare i teamet känner sig delaktiga. Att även i tidigt skede kunna identifiera avvikelser genom hög närvaro på rummet.

Genom att riskbedöma patienterna genom ”grön”( låg risk) och ”röd”( risk) enligt riktlinjen ”Riskbedömning för födande kvinnor på Förlossningsavdelningen” samt att dela in avdelningen i en Väst (okomplicerad) och Öst (komplicerad) sida har vi försökt behålla det normala normalt i födandet utan onödiga interventioner. För att tillvarata arbetsgruppens tvärprofessionella kompetens strukturerades ronden om till att innehålla både omvårdnadsmässig och medicinsk handläggning. All personal deltar och alla åsikter lyssnas in. Ronden leds av patientansvarig barnmorska och utifrån det strukturerade kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation).

Vi har arbetat fram tydliga kriterier för riskbedömning samt de riskfaktorer som identifieras då kvinnan går från ”grön” (låg risk) till ”röd” (risk). Vi är även glada att ha kunnat erbjuda kollegor utbildning i förlossningskonsten. Där har vi deltagit i många bra diskussioner som gjort att vi fått tips och verktyg att i första hand handlägga födslar utan medicinska interventioner.

Ronden har blivit mer strukturerad genom SBAR. Vi har även infört en nattrond. Båda dessa nya arbetssätt har medfört högre patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Teamkänslan har stärkts genom parvård och vi känner att vi har fått ett bra arbetssätt. 

Ansvarig Kontaktperson

Gun Herman Jonasson
gun.herman-jonasson@ds.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel