Viss.nu

Viss.nu (Vårdinformation i Storstockholm) är ett webbaserat beslutsstöd för primärvården i första hand i Stockholms läns landsting. Informationen på sajten uppdateras vartannat år och nya program tillkommer kontinuerligt. Vårdprogrammen granskas också av vederbörande specialitetsråd hörande till Stockholms medicinska råd samt läkemedelsrekommendationerna av vederbörande expertråd hörande till Stockholms läns läkemedelskommitté.

Viss.nu innehåller över 270 handläggningsprogram som fungerar som stöd inom olika vårdnivåer i mötet med och handläggning av patienter, främst inom primärvården. Här finns nummer till telefonkonsulter och länkar även till regionala och nationella vårdprogram. Innehållet samlas och bearbetas via sk spesamgrupper, som består av specialister från både primärvården och sjukhusvården. Vårdprogrammen ger information till primärvården om adekvat utredning av en patient innan hen skickas till specialistmottagningen. Det sparar tid och pengar för vården, men framförallt ger det patienten ett minskat lidande genom en effektivare handläggning och bekräftande av besvär och därmed också möjlighet till snabbare vård och behandling.

Beslut har tagits om skapa ett nationellt beslutsstöd som ska gå via SKL.www.viss.nu

Ansvarig Kontaktperson

Eva Karlsson Holm m.fl.
eva.karlsson-holm@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel