Omställning till en nära vård

SKL har tagit fram en film som introduktion till en nära vård.