Default size depositphotos 12428954 l

Vad säger egentligen politikerna om hälso- och sjukvården?

Det pågår många valdebatter och det finns många rapporter att ta del av inför att du ska rösta den 11 september - Ringla har samlat några av dem här!

Debatt anordnad av NSPH, Nationell samverken för psykisk hälsa – om vad vill de olika partierna göra under kommande mandatperioden?

Läs mer på NSPH >>>

Svenska läkarförbundet tar tempen på partierna inför valet –gällande Primärvård, Styrning av Hälso- och sjukvården och vårdplatser.

Sjukvården har fått för lite utrymme i valrörelsen, trots att den är en av väljarnas absolut viktigaste frågor. Svenska läkarförbundet bjöd in representanter från alla partier till en sjukvårdspolitisk utfrågning för att synliggöra Läkarförbundets valfrågor.

Läs mer på Läkarförbundet >>>

Forum för Health Policy valspecial – Vad tycker politikerna om sjukvården? 

En fast läkarkontakt, satsning på primärvården, fokus på en god arbetsmiljö och en ökad nationell styrning var önskemål som fördes fram deras valdebatten den 23 augusti, se debatten här:

Läs mer på Forum för health policy >>>