Stefan Jutterdal

Förbundsordförande Fysioterapeuterna, professions- och fackförbund för Sveriges fysioterapeuter och sjukgymnaster