Dag Ström

dag@combined.se

Dag Ström är barnläkare som har mångårig erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvården. Han har varit projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting för nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Under senare år har han medverkat i utvecklingsuppdrag och medicinska revisioner i flera landsting samt varit projektledare på Vårdanalys för ett uppdrag som kartlagt patient- och funktionshinderrörelsen i Sverige. Dags hjärtefrågor är utveckling av hälso- och sjukvården med utgångspunkt från de behov som patienter och närstående har vilket också innebär patientinvolvering. Dag medverkar i projektet Ringla samt sitter med i styrelsen för Svenskt Forum för Vårdkvalitet.