Emma Spak

emma.spak@gastro.gu.se

38 år, bor i Mölndal. ST-läkare i allmänmedicin och ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening. När en stark tro på sjukvårdens utvecklingspotential och sjukvårdspersonalens förmåga att förändra.