Truls Neubeck

truls.neubeck@famna.org

Med ett långvarigt intresse för utvecklingsfrågor inom välfärdsområdet har Truls Neubeck praktiserat och stött förbättringsarbeten inom vård, skola och omsorg. Han har en magisterexamen i tillämpad Matematik och i sitt arbete som Kvalitetsansvarig på Famna fokuserar han på både policy och praktik för utvecklingen av vård och social omsorg. Baserat på studier av dessa förbättringsarbete är avhandlingen hans bidrag till generaliserbar kunskap om förbättringar av idéburen social omsorg.