Visar goda exempel som är knutna till Region Västernorrland.