Visar goda exempel som är knutna till Västerbottens läns landsting.