Om Ringla

Ringla vill vara med och bidra till en bättre hälsa i Sverige. Vi vill också bidra till ett bättre samskapande mellan patienter/närstående, vårdprofessionella, myndigheter, näringsliv och politiker. Vi utvecklar möjligheter för dig och andra att ta del av ny kunskap och inspirera till förbättring. Du kan själv vara med och sprida dina goda exempel oavsett var och vem du är.

Ringla utvecklades initialt med stöd av Socialdepertementet och Stockholms läns landsting. Sedan 2018 drivs Ringla på ideell basis av Jonas Fagerson och Helena Conning. Om du har frågor eller idéer får du gärna kontakta oss!

Senaste Goda Exempel

Senaste Nyheter Blogginlägg
Tipsa oss

Om goda exempel

Prenumerera

På vårt nyhetsbrev