Actileg

ActiLeg gör det enkelt att hjälpa stillasittande personer att få röra på benen: speciellt uppskattas den sociala samvaron när man tränar tillsammans! Behagligt för pensionären, enkelt för anhöriga, vårdpersonal och fysioterapeuter. 

Vi brinner för att ge äldre och svaga personer möjlighet till habilitering och rehabilitering med nyskapande hjälpmedel. Vi tillhandahåller vår egenutvecklade träningsutrustning ActiLeg, som på ett nytt sätt möjliggör en till individen anpassad träning tillsammans med en medmänniska. Glädje, nytta och ett enkelt arbetssätt förenas i den portabla träningsutrustningen ActiLeg, dessa ingredienser ger tillsammans en bra förutsättning för att den viktiga träningen verkligen skall bli genomförd. Är det roligt att träna, tillsammans med en medmänniska, så ökar genomförandet och därmed träningsnyttan påtagligt.www.actileg.com

Ansvarig Kontaktperson

Sten Bodin
sten@actileg.com

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel