Catch And Run

Vid behov av att kontrollera motoriken hos barn i förskoleålder finns i dag ett standardiserat test som heter PDMS-2. Testet uppfattas emellertid som svårt att lära sig och utföra och tar mycket tid i anspråk vid administration. På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm har man därför utarbetat ett nytt förenklat test för att kontrollera den grovmotoriska förmågan hos barn i åldern 1-5 år. Det nya testet heter Catch And Run On LINE (On Line) och består av sex deltester precis som i PDMS-2-s grovmotoriska testdel.

Pilotstudiens resultat i tester med Catch And Run har visat sig ge mycket god korrelation med PDMS-2 både vad gäller hela barngruppen (1-5 år) och vid uppdelade grupper (1-2 år och 3-5 år). Resultaten ger också hög sensitivitet och specificitet i samma gruppindelningar. On Line är således kliniskt användbart och mycket enklare att utföra. Tidsåtgången för administration är upp till två tredjedelar kortare. On Lines beräkningsprogram är webbaserat och här finns också en webbaserad instruktionsbok. Ansvarig Kontaktperson

Caroline Thurgren
carolinethurgren@hotmail.com

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel