Diabetes Q

Diabetiker har aldrig tidigare ingått i ett systematiskt åtgärdsprogram från sjukvården. Det har saknats struktur och patienter har kunnat gå utan en korrekt behandling i flera år. Detta ville vårdcentralen i Näsby göra något åt och föreslog en ny arbetsmetod där läkare i större utsträckning än tidigare kunde delegera en stor del av det löpande arbetet till de sjuksköterskor som ingick i arbetsgruppen. Patienterna blev kallade till löpande undersökningar och bedömdes utifrån ett antal förvalda fasta parametrar. Alla dessa värden har efter lanseringen förbättrats och patienterna mår idag mycket bättre. De har lättare att relatera till åtgärd och effekt på ett nytt sätt och kan därmed lättare avgöra hur de ska ändra sina liv. Det nya arbetssättet ger också stora vinster internt. Alla inblandade har vittnat om en större effektivitet och att det känns mycket roligare och givande att gå till arbetet. 

Ansvarig Kontaktperson

Bo Anders Paradis
Bo-Anders.Paradis@skane.se
Även delaktig i
Hjärtsviktsmottagning

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel