HOPP

HOPP projektet är en ny vårdform i gränslandet mellan primär och sluten vård som ett alternativ till sjukhusvård. Namnet blev Hopp, där bokstäverna står för hjärtsvikt och palliativa programmet. Äldre med allvarlig hjärtsvikt lider oftast inte bara av en sak, utan har många åkommor och problem. Torts det tenderar vården att bara fokusera på en sak i taget. Syftet med HOPP-studien var att skapa en alternativ vård, där man istället ser till hela människan. Ett tvärdiciplinärt vårdteam fick sammanställa patienternas totala vårdbehov. Efter det kunde en stor del av hjälpen ges i hemmet. Sprängkraften handlar om att patienterna faktiskt blev signifikant bättre. Deras symptom minskade och deras funktioner och livskvalitet ökade. Studien som inbegrep 36 personer sparade på 6 månader 202 vårddygn och en halv miljon kronor i jämförelse med de 36 personer i kontrollgruppen som fick en normal vård. vll.se

PPT som presenterar hur projektet fungerar (under projektets gång)

Delrapport från 2011

Ansvarig Kontaktperson

Kurt Boman
kurt.boman@vll.se
Även delaktig i
Fjärrstyrd Robotarm CheckUp

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel