KOL

KOL-projektet är en integrerad lösning där patienten i sitt eget hem kan lägga in och följa sina medicinska mätvärden genom en pekplatta. Som stöd både för patienten och vården finns enkel tillgång till en vårdoperatör som bedömer dessa värden och kan bistå med den hjälp patienten behöver.

"Kol-projektet har som mål att åstadkomma en effektiv lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet med hjälp av IT. En mängd utmaningar måste då hanteras." Om Kol-projektet (engelska)

 

Ansvarig Kontaktperson

Per-Olof Sjöberg
pos@sics.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel