Default size 9

Kortare remisstid

Vidarklinikens sjukhus erbjuder kvalificerad somatisk vård och rehabilitering. Vidarkliniken tar främst emot patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga omfattande smärttillstånd, svåra somatiska och kroniska invärtes sjukdomar samt cancer i alla stadier inklusive palliativ vård i ett tidigt skede. Deras läkare och sjuksköterskor är utbildade både inom konventionell medicin och antroposofisk läkekonst.

Patienter som söker rehabilitering på Vidarklinikens sjukhus behöver remiss av en läkare. Denna remiss bedöms av ansvarig sjuksköterska och läkare på Vidarkliniken. Man konstaterade att tiden mellan remissens registrering fram till att patienten får besked var för lång och ett förbättringsarbete inleddes därför med syfte att förkorta remisshanteringstiden.

Två brister i processen noterades och ändrades. Man såg att mottagna remisser ofta var ofullständiga (ca 20 %) inför bedömning och det bestämdes att remisser som inte var kompletta skickas tillbaka med följebrev till remittenten. Och det visade sig att kontinuiteten vid remissbedömningen brast, vilket resulterade i ett nytt arbetssätt för bedömningar. Det innebar att ett rullande schema för ansvariga sjuksköterskor och läkare upprättades.

Detta provades under 5 veckor och utvärderas sen. Ändring 1 ledde till att remisstiden minskade från 10,4 till 8,1 dagar. Efter ändring 2 visade preliminära data handläggningstider under 3 dagar. Poster

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel