Default size sk rmklipp 2015 06 26 14.49.37

Lugn och ro vid maten

Arödsdal är ett boende för demenssjuka. Personalen har under en period märkt att måltiderna präglades av oro och viss irritation. Analysen var att matsalsmöblemanget var otymligt placerat, samt att personalen stående serverade de boende. Sammantaget bidrog detta till att skapa stress kring maten. Genom att göra en enkel ommöblering, låta vårdtagarna servera sig själva, och personalen äta tillsammans med vårdtagarna uppnåddes en större matro. Dessutom fick de boende utvärdera stunden med glada/ledsna symboler.

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel