Default size 14

Ny operationsmetod av lungmetastaser

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska opererat lungmetastaser med en ny, mer skonsam metod vid där titthålskirurgi kombineras med laser. Fördelarna är att mer av lungan kan bevaras, mindre smärta för patienten efter operationen och snabbare återhämtning. Den nya metoden innebär att kirurgen med titthålsteknik gör ett cirka två centimeter stort hål i bröstkorgen och via detta bränner bort metastaserna med laser. Det är första gången de båda teknikerna används samtidigt i Sverige. – Titthålstekniken med endast ett litet hål minimerar operationstraumat för patienten. Detta är viktigt om patienten behöver opereras flera gånger, på båda lungorna eller behöver cellgifter efter operationen. Lasertekniken gör att så mycket frisk lungvävnad som möjligt kan sparas, vilket också är positivt om patienten har flera metastaser eller får återfall och måste genomgå fler operationer, säger Per Landelius, thoraxkirurg på Akademiska sjukhuset. Den operation som oftast används vid metastaser i lungan innebär en så kallad öppen thoraktomi, som innebär ett snitt mellan revbenen. För att lungan ska bli lufttät och inte blöda efter ingreppet staplas metastaserna därefter bort med häftklamrar. – Den nya operationsmetoden möjliggör snabbare återhämtning för patienten. På sikt skulle det till och med kunna bli möjligt att erbjuda operationen som dagkirurgi, säger Per Landelius.

Forskning har visat att operation ger en klart förbättrad överlevnad jämfört med enbart cellgiftsbehandling i de fall då metastaserna inte är allt för många, sitter så att de kan opereras och patienten klarar och orkar med en operation. Ibland kombineras operation med cellgiftbehandling. Den som haft lungmetastaser löper risk för återfall, inte bara en gång utan flera. Därför kan vissa patienter behöva genomgå upprepade operationer i båda lungorna. Med den nya metoden kan mer frisk lungvävnad bevaras eftersom metastasen mer exakt skärs ut med laser. – Vår förhoppning är att vid behov kunna operera båda lungorna vid samma tillfälle. I dag opereras en lunga i taget vid två olika tillfällen med några veckors mellanrum för återhämtning och läkning, fortsätter Per Landelius. I samarbete med lungkliniken utvecklar thoraxkirurgen ännu en ny metod, där man kombinerar titthålskirurgi och laser med en slags virtuellt guidad bronkoskopi för märkning av mycket små metastaser. – En begränsning med dagens teknik är att kirurgen måste kunna se eller känna de metastaser som ska tas bort. Detta kan vara svårt, särskilt om de sitter mycket djup inne i lungan eller om de är mycket små. Ibland kan vi vid operationen inte återfinna och ta bort vissa mycket små metastaser som vi sett på skiktröntgen. Med en nyutvecklad diagnostisk teknik kan man i förväg märka ut sådana metastaser så att de blir synliga eller kännbara för kirurgen och därmed kan tas bort, avrundar Per Landelius. Pressrelease: Akademiska först med skonsammare operation av lungmetastaser

Akademiska.se - Thorax-avdelningen

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel