Default size sk rmklipp 2016 09 21 15.36.25

Årets Innovationsdag pågår!

Idag har kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter samlats för att delta i årets Innovationsdag. Det är en mötesplats för samtal om det nya innovativa offentliga Sverige. Dagen består av

  • På spaning efter innovation – svenska och internationella exempel
  • Teknik i samhällets tjänst – trender som utmanar det offentliga uppdraget och möjliggör välfärdsinnovationer
  • Användardriven innovation – innovationsprocessen på en timme!
  • Vad hindrar oss? Om resursmässiga, legala och mentala hinder
  • Bland slussar, testbäddar och labb – nya utvecklingsmiljöer tar form

Se programmet här