Default size sk rmklipp 2016 06 29 07.56.33

En god arbetsmiljö skapar högre patientsäkerhet

 

Charlotta Wåhlin, ergonom/leg fysioterapeut och forskare, har uppdraget att vara projektledare för ett forskningsprojekt som handlar om området ”Vårdskador och arbetsskador i omvårdnadssituationen”.

"Det handlar både om att förebygga arbetsskador och vårdskador som kan drabba patienten eller brukaren. Något som tyvärr förekommer i stor utsträckning inom både vård och omsorg. Men, det går att förebygga arbetsskador och vårdskador genom att skapa en god säkerhetskultur, eller vad tror du?!"

Läs mer och se filmen här