Default size ringla logo 1920 1280 02

En mer personcentrerad vård för hjärtsviktspatienter får allt större spridning.

Ett gott exempel på detta är projektet "Hjärtsviktsmottagning". På vårdcentralen i Näsby arbetar de med en behandlingsform som skapar tillgänglighet och kontinuitet. De jobbar i team och personcentrerat vilket har lett till en effektiv insats från vårdgivarna samt en förbättrad hälsa för patienter.

Även på Östra Sjukhuset i Göteborg har man fört en studie i just ett personcentrerat arbetssätt för hjärtsviktspatienter. Genom bland annat ökad patientinvolvering kunde de dra nytta av patientens egna resurser och de har lyckats korta vårdtiden för hjärtsviktspatienter från nio till sju dagar.
"Försöken visar att ett personcentrerat synsätt även underlättar för vårdpersonalen, som får lättare att identifiera och använda sig av patientens resurser i rehabiliteringen, säger Kerstin Ulin, forskare vid Sahlgrenska akademin."

Länk till artikeln: http://www.mynewsdesk.com/…/personcentrerad-vaard-kortade-s…

(Hjärtsvikt: är en sjukdom som innebär att hjärtat inte har tillräcklig förmåga att pumpa vilket ger symptom som andfåddhet och trötthet. Det kan bero på många olika anledningar och få människor känner till att de har hjärtsvikt.)