Default size depositphotos 38239977 original kopia

Forskning slår rekord

Region Jönköpings län är en av de som satsar mest på forskning. Årligen satsar de 30 miljoner kronor och just nu forskar ca 115 anställda inom ramen för sin anställning. 153 artiklar publicerades 2016, vilket är rekord. Satsningen på forskning har lett till ett ökat antal publikationer även i internationella tidskrifter.   

"— Det här är en långvarig och uthållig satsning sedan 1980-talet där vi successivt har utökat doktorstjänsterna, bildat ett vetenskapligt råd, till idag då forskning är en integrerad del i hela verksamheten. säger Boel Andersson Gäre, forskningschef i Region Jönköpings län tillika professor vid Jönköping University."

Läs hela artikeln här