Default size sk rmklipp 2016 12 21 09.55.15

"Hitta flimmer - Stoppa stroke"

Runt 100 000 svenskar känner inte till att de har förmaksflimmer och varje dag drabbas ca 25 personer av stroke. Det är den tredje största dödsorsaken i Sverige. Riksförbundet Hjärtlung vill förebygga detta och se att en tydlig strategi införs.

"Riksförbundet HjärtLung vill se en tydlig strategi för att hitta personer med tysta eller obehandlade flimmer. Regeringen har uppmärksammat problemet och har gett Socialstyrelsen uppdraget att utreda införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Screening skulle om det införs om några år leda till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer.

Det är bra, men innan programmet är på plats vill vi redan nu rikta ljuset på ett antal åtgärder för att hitta personer med tyst förmaksflimmer."
Läs hela artikeln här

Idag finns det på flera platser arbete för att förebygga dessa dolda hjärtflimmer. Ett gott exempel är "Stoppa stroke" där man med hjälp av ett enkelt tum-EKG kan hitta hjärtflimmer.

Andra goda exempel är "Fjärrstyrd robotarm" där man på distans kan utföra EKG-undersökningar. "Hjärtsviktsmottagningen" i Näsby arbetar även de med helhetsbegreppen kring behandlingen från hjärtflimmer till hjärtsvikt.