Default size sara och bengt

Kunskapens rörelse och gränsöverskridande - möte med en spetspatient och en filosof

Ett samtal om att passera gränser och förstå vem man är med fokus på det komplexa i personcentrering och nära vård. Om vårdens förmåga att gå över gränsen och gå i patientens skor - att ta på allvar att det är en person som blir patient. Samtalet spelades in i febrauri 2020.

Medverkande:

  • Sara Riggare, doktorand och spetspatient, grundare till Forum Spetspatient
  • Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR och samtalsledare/interjvuare

Forum spetspatient

Centrum för personcentrerad vård Göteborgs universitet

Längd 55 minuter.