Default size medium 1599490227 artwork

Näravårdpodden om psykisk ohälsa och vad som driver människor

Lisbeth Löpare Johansson, SKR och regeringens särskilda utredare Anders Printz talar i detta avsnitt av Näravårdpodden om vad som driver människor, maktfrågor och psykisk ohälsa.

Anders Printz är kanslichef på Vårdförbundet. Han är också utsedd till regeringens särskilda utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet som missbruk, beroende och annan psykiatrisk diagnos kan bli mer samordnat och samla ansvaret hos en huvudman.

Lisbeth Löpare Johansson och Anders Printz talar om vikten av att bygga ett samhälle utifrån behov, vad som är viktigt för dig och att vi behöver ändra vår inställning och syn på människor som lider av psykisk ohälsa. De pratar också om samverkan som en av grundpelarna för att nå en Nära vård - där konstaterar de båda att regelverk, ekonomiska incitament och andra styrmedel inte alltid hjälper oss och att vi behöver se över vår kultur och våra värderingar för att få till en gemensam riktning.

Längd 51 minuter.