Default size ringla logo 1920 1280 02

Patienten går ronden

På Höglandssjukhuset i Eksjö föddes för några år sedan en strålande idé. Patienten går ronden. Och blir friskare på kuppen. Idén lever nu på ett flertal kliniker i Sverige och diskuteras flitigt, bland annat av Läkaresällskapets etiknämnd.

Som så många bra vårdidéer föddes den nya ronden genom ett personligt uppvaknande. Det var sjuksköterskan Britt-Marie Johansson som själv hamnade i på sjuksängen efter en tarminflammation. Väl där märkte hon hur utsatt själva ronden kändes sett från patienten.

- Runt mig stod läkare, sjuksköterska och undersköterska – på den plats jag själv stått alltid. Vi pratade om huruvida jag hade gått på toaletten, provsvar som skulle bli klara och om jag skulle skrivas ut den ena eller andra dagen. Jag kände mig mycket passiv, absolut i underläge där jag låg i min säng och tittade upp på teamet, och tänkte på de andra patienterna som kunde höra allt som handlade om mig.
Den andra ronden gjordes annorlunda.

- Jag blev istället kallad till ett rum med ett bord där min läkare, sjuksköterska och undersköterska satt. På väggen fanns röntgenbilder från min undersökning, provsvar och min journal. Tillsammans kunde vi i lugn och ro gå igenom bilderna och min journal och prata om vad som skulle hända sedan. Vi hade god tid på oss och jag kunde ställa frågor som jag bortsåg från eller inte kom ihåg när ronden gick på salen. Vi var helt ensamma och det handlade bara om mig. Ingen lyssnade. Det var skönt.

I samband med flera större organisatoriska förändringar på medicinkliniken uppmärksammade flera läkare bla Jörgen T Holstrup att den traditionella rondmodellen innehåll flera svagheter där patientsekretessen och samarbetet mellan olika yrkesgrupper inte fungerade riktigt bra.

- Man bryter ju egentligen mot Hälso- och sjukvårdslagen varje gång ronden går på alla sjukhus i Sverige, säger Martin Rejler, doktorand som gör enkätundersökningar bland patienterna på Höglandssjukhuset i Eksjö. Man får inte dryfta en journal när andra hör på, och ändå görs det varje dag och hela tiden på svenska sjukhus. Jag brukar tänka på hur jag själv upplever ett besök på banken. Inte vill jag sitta helt öppet och diskutera mina lån, mina skulder och hur jag vill lägga upp mitt sparande. Det är helt privat. Samma sak med hälsa och sjukdom.

Att gå ronden på det här sättet har fått efterföljare i andra delar av Sverige. Medicinkliniken i Karlskrona är ett exempel, Radiumhemmet på KI ett annat. Även medicinkliniken i Kungälvs lasarett jobbar på liknande sätt med ronden. Läkaresällskapets etikdelegation diskuterar ämnet flitigt och samlade i våras till ett seminarium där man enades om att man faktiskt kan ifrågasätta den traditionella ronden utifrån etiska och juridiska aspekter.

Läs mer om "den nya ronden"