Default size tillit

Region Kronoberg ny samarbetspartner!

Fler och fler går med Ringla för att sprida sina goda exempel. Vi tycker att det är jätteroligt att tillsammans enas för att skapa en plats där vårdpersonal, patienter och anhöriga får inspiration och motivation till engagemang i förbättringar. Senast i raden av samarbeten är Region Kronoberg

Vi ser att Ringla kan ge oss en arena för att ta vår förbättringslust till en ny nivå! Region Kronoberg har mycket att var stolta över, vi har många goda resultat och förbättringsarbeten som pågår inom våra verksamheter. Att berätta och sprida våra goda exempel gör vi inom Regionen bland annat genom vår årliga kvalitetsvecka där många verksamheter beskriver sina förbättringar och tävlar om årets kvalitetspris. Detta är bra men räcker inte för att nå vårt mål att vara en kvalitetstyrd region. Vi vill skapa fler möjligheter att verksamheterna i sin vardag ska få ta del av våra goda exempel men också lära av vad andra har lyckats med. Kanske vi också kan bidra med kunskaper och erfarenheter från Kronoberg som kan göra skillnad inom Hälso- och sjukvården i övriga Sverige, säger Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör, region Kronoberg