Default size ringla logo 1920 1280 02

Ringla spanar på: Mobile LifeSaver

Mobile LifeSaver bygger på en enkel idé om att utnyttja existerande resurser för att fler som drabbas av plötsligt hjärtstopp snabbt ska få hjärt-lungräddning. Tanken är att vem som helst ska kunna larma via ett sms när någon råkar ut för hjärtstopp. Detta sms går via ett system som via mobil positionering lokaliserar alla registrerade ”livräddare” i närheten. Livräddarna är frivilliga personer som kan hjärt-lungräddning och som anslutit sig till systemet. Mobile LifeSaver är ett forskningsprojekt, men också ett system som varit i aktivt drift sedan 2010.