Default size depositphotos 122337288 original

Ringla spanar på: Värdeskapande kvalitetsregister

Ringla spanar på: Värdeskapande kvalitetsregister.
I Sverige är vi bra på att administrera och dokumentera, men vi är dåliga på att använda informationen. Nationella kvalitetsregister bör vara en del av Sveriges e-hälsostrategi för att vi ska kunna leva upp till visionen av en integrerad och aktiv användning av våra register. Det här kan ge oss en ständig utveckling och förbättring inom vård och omsorg. I Kanada är koordinerade elektroniska journalsystem en del av e-hälsostrategin. Deras system kan ge Sverige vägledning för vidareutveckling av våra nationella kvalitetsregister och befintliga stödstrukturer.