Default size ringla logo 1920 1280 02

Säkrare sjukvård i "det empatiska mötet"

Att nå stor förändring med små medel kan vara en stor utmaning inom alla organisationer. Kalmar Läns Landsting har lyckats med just det. Genom att möta patienter på ett mer öppet och empatiskt sätt har man skapat en säkrare sjukvård. Metoden kallas ”det empatiska mötet”.

Läs mer här