Default size ringla logo 1920 1280 02

Samarbete över professionsgränser minskar onödigt lidande

Teamarbete är ett sätt att få ut mer av landstingens och kommunernas knappa resurser visar en forskningsöversikt. Anledningen är den samordnade rehabiliteringen av ett och samma interdisciplinära team som genom regelbundna möten följer en patients rehabilitering och kan därefter arbeta mot gemensamma mål.

Ett bra exempel är projektet Diabetes Q där den lilla vårdcentralen i Näsby anammat just denna arbetsmetod och har efter lanseringen kunnat påvisa förbättringar hos patienterna. 

Läs mer:
Artikel i GP: http://m.gp.se/…/1.2614294-lagarbete-i-sjukvarden-raddar-al…
Projekt Diabetes Q