Default size nurce

Vårdanalys om framtidens patient

Rollkonflikten diskuteras ganska lite. Hur löser man konflikten mellan företrädande och stödjande rollen. #ÅsaMoberg, författare.