Default size sk rmklipp 2015 06 26 14.07.37

MinMedicinApp

Jag såg och ser ett stort problem i samhället när det gäller läkemedelshantering som skapar lidande och är kostnadskrävande för den enskilde men även för samhället. Sen påverkar slängda och utspolade läkemedelsrester miljön. Syftet med att ta fram en applikation till telefon är att ge privatpersoner ett verktyg för att själv kunna kontrollera interaktioner och få en påminnelse om att ta sina läkemedel som de är ordinerade. Utöver detta nå läkemedelsinformation från databaserna fass och SIL. Målen är att höja patientsäkerheten och på sikt avlasta sjukvård och anhöriga; Förebygga skador av fel sammansatta läkemedel, det gäller speciellt äldre personer med komplex läkemedelsbild.

Lösningen blev MinMedicinApp. När man lägger in sina mediciner får man reda på om de passar bra ihop och är en lämplig kombination eller ej med hjälp av både färg och text. Det är ett bra hjälpmedel om man har olika läkare eller köper receptfria läkemedel utanför apoteken samt när man ska hämta nya mediciner och när det är dags att förnya receptet. Liknande läkemedel presenteras, vilket kan vara bra att kolla upp när Apoteken byter ut sina läkemedel. Man får alltid uppdaterad information från Fass. Appen är CE märkt och använder samma datakällor som sjukvården. MinMedicinApp påminner även när man ska ta sin medicin och vid avsaknad av bekräftelse skickar appen ett meddelande till någon anhörig. Finns att ladda ner från vår hemsida evidos.sediabetesappar.se och på App Store. Utveckling i Android pågår och ska enligt plan vara klar i september 2015.

 

Ansvarig Kontaktperson

Eva-Lott Eitrem
eva-lott.eitrem@evidos.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel