Default size sk rmklipp 2015 06 24 14.32.50

Njurdagboken

Vår erfarenhet inom vården av njursjuka är att egenvården – det vill säga det som patienten gör själv för att vårda sin hälsa – är av mycket stor vikt, ibland avgörande. Egenvården utgör en betydande del av den totala vården och hälsobeteendet måste ofta förändras för att få ett bra egenvårdsresultat. Vi saknade ett sammahållet och robust koncept för patientinformation och patientundervisning. Njurmedicinska klinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Universitetssjukhuset Linköping skapade och är ansvariga för Njurdagoken, som initalt var en fysisk pärm, och som senare utvecklades till en hemsida. Njurförbundet (patientförening) står som utgivare.

Njurdagboken har fokus på sjuksomrelaterad kunskap och egenvård (self management). Den är guide till olika aspekter av njursvikt, med bl.a tips om egenvård, hälsosam livsstil, vidare läsning, patientföreningar, berättelser från andra personer "i samma båt", utrymme för egna anteckningar och sk arbetsblad, allt i syfte att stärka, utbilda och förbättra förutsättningarna för optimalt hälsobeteende och behandlingsresultat. Materialet har också rätt stort fokus på behandling och mediciner. Patienterna har ofta en tämligen hör "pillerbörda". Njurdagboken syftar till att bidra med kunskaper och motivation för att stödja detta i vardagslivet.www.njurdagboken.se

Artikel: The Impact of a Nurse-Led Clinic on Self-Care Ability, Disease Specific Knowledge, and Home Dialysis Modality

Artikel: Patientdagbok vid kronisk sjukdom – utvärdering av ett verktyg i vård och egenvård 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel