Default size sk%c3%a4rmklipp 2017 06 13 12.05.50

Teamarbete med patienten i centrum

Projekt: Teamarbete med patienten i centrum, Internmedicin 

Samverkan i team inom hälso- och sjukvården kan se ut på många olika sätt. Den gemensamma nämnaren är att olika kompetenser kompletterar varandra för att nå bästa resultat och att samverkan i team är en nyckelfaktor för en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård.

Målet med satsningen är att förbättra arbetsmiljön genom att forma nya arbetssätt i teamet runt och med patienten. Patientens delaktighet ska spela en central roll. När arbetsrutinerna blir tydligare och varje medlem i teamet kan lita på övriga teammedlemmar blir arbetet mer effektivt och patientsäkert.

Direkta effekter av förändringarna:


  • Använder tavlan (uppdaterad, gemensam och samlad översikt över patienterna)

  • Tydligare rond genom fasta tider och rutinbeskrivningar

  • Bättre teamarbete genom ökad kunskap om varandra, tydliga roller och rutiner

  • Gemensam delaktighet i teamen genom respekt för varandra

  • Gemensamt morgonmötet med samma information till alla

  • Bra plattform för vidare utveckling av vårdenLäs hela slutrapporten här >>>

Ansvarig Kontaktperson


Stina Petersson
stina.petersson@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel