Default size 065a7193  1

Om du brinner för hälso- och sjukvårdsfrågor är den blå lappen ditt viktigaste val!

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Regionens viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård.

Problem när väljarna inte vet hur vården styrs

Artikel från Dagens medicin, publicerad: 25 augusti 2022, 08:38

Hälso- och sjukvården hamnar i topp när svenskarna ska lista sina viktigaste valfrågor. Trots det är det många som inte vet att det är rösten i regionvalet som väljer hur vården ska styras.
– Det försvårar ansvarsutkrävandet, säger Anders Lindström, professor i statsvetenskap.

Över 60 procent av svenskarna tycker att sjukvården är den viktigaste valfrågan. Det visar bland annat undersökningar från Novus som görs regelbundet. Men det är färre än hälften som vet att det är regionerna som har ansvaret för hälso- och sjukvården och att det är regionpolitikerna som har den främsta makten.

Alla regioner utom Västerbotten styrs av en borgerlig majoritet eller av blocköverskridande samarbete.

Läs hela artikeln här >>>

Grafik: Johan Hallnäs

Blåa lappen! Regionvalet avgör färdriktning i skånska sjukvården

Blåa lappen! ropade komikern Kristoffer Appelquist nyligen i tv-programmet Svenska Nyheter. Frågan var: Hur kan så många veta så lite om hur de kan påverka sjukvårdspolitiken? Nämligen genom regionvalet.

Spelar det roll vilket parti som står på den blå valsedeln?

Läs hela artikeln här >>>

Se inslaget från SVT, Svenska Nyheter med Kristoffer Appelquist

Vem får rösta i regionvalet?

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är: 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen
eller
medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Gå och rösta den 11 september!